Haphazardly Condemning Whoop - More Pillan Please.

Kroppshållningens betydelse

Fortsättningsvis på psykologin så läste jag om det sårade barnet. Kroppshållningen och en rörelser, andning och mimik motsvarar människans psyke. Har man då haft smärtsamma upplevelser tidigt i livet så påverkas alltså allt sådant. Det kallas kroppsstruktur. Det sägs att människor med hudproblem har tagit över känslomässiga störningar från någon eller båda föräldrarna alldeles i början av fosterperioden. När man läser det här förstår man att det är viktigt hur ens liv är när man sätter barn till livet.